Zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego PSUEK - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego PSUEK

Dodano: czwartek, 5 grudnia 2013 01:22
Drodzy Parlamentarzyści!
 
 
Do dnia 9 grudnia 2013 r. do godziny 23.00 można zgłaszać kandydatury na funkcję Przewodniczącego Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ponieważ zgodnie z § 71 Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powinno to nastąpić po wyborze delegatów do Parlamentu, lecz nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem wyborczym Parlamentu.
 
Zgłoszenia proszę przesyłać drogą mailową na adres: wioletta.bolechala@psuek.pl
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
– pisemne zgłoszenie kandydata wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia wyborów,
– informacje o aktualnie i uprzednio pełnionych funkcjach w PSUEK,
– program wyborczy,
– umotywowanie kandydatury.
 
Zarządzenie Uczelnianego Komisarza Wyborczego link