Prezydium PSUEK 2009 - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Prezydium PSUEK 2009

W skład Prezydium Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2009 wchodzili:

Paweł Godek – Przewodniczący Parlamentu Studenckiego UEK
Michał Połetek – Wiceprzewodniczący ds. Finansów
Piotr Palutkiewicz – Wiceprzewodniczący ds. Projektów
Janusz Karpeta – Rzecznik Parlamentu Studenckiego UEK
Dariusz Roubo – Wiceprzewodniczący ds. Współpracy z Organizacjami