Prezydium PSUEK 2015 - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Prezydium PSUEK 2015

W skład Prezydium Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2015 wchodzili:

Izabela Zuba – Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego UEK
Marcin Gandera – Zastępca Przewodniczącej, Przewodniczący ds. Socjalnych
Anna Mróz – Przewodnicząca ds. Finansów
Dominika Danielczyk – Przewodnicząca ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
Michał Kamiński – Przewodniczący ds. Projektów