Get On Board with PSUEK - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Get On Board with PSUEK

 

       Get OnBoard with PSUEK to projekt skupiający się na wdrażaniu nowych członków Parlamentu jak i wolontariuszy do struktur naszej organizacji. Poprzez jego organizację chcemy osiągnąć zintegrowanie z naszą kulturą, zrozumienie organizacji oraz wykreowanie długotrwałego zaangażowania w nią.
       Program szkoleniowy obejmuje zwykle kwestie związane z działalnością projektową i samorządową. W jego ramach poruszane są kwestie rozwijania swoich kompetencji miękkich oraz marki osobistej poprzez działalność w organizacji studenckiej.
Koordynatorzy:
 
2023: Anna Bernat i Kacper Kubit
2022: Dominika Rudnicka