Odwoławcza Komisja Stypendialna - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Odwoławcza Komisja Stypendialna

Czym się zajmuje?

Odwoławcza komisja stypendialna jest organem kolegialnym, która może, w imieniu rektora, przyznawać pomoc materialną studentom uczelni w postaci stypendium rektora dla najlepszych studentów. Rozpatruje także odwołania studentów niezadowolonych decyzjami komisji wydziałowych. W jej składzie większość członków stanowią z mocy prawa studenci.

Do jej powołania przez rektora niezbędna jest inicjatywa organu samorządu studenckiego. W przeciwnym razie decyzja o przyznaniu stypendium będzie należeć wyłącznie do rektora, a dokładniej obsługi administracyjnej uczelni. Warto pamiętać, że współuczestniczenie w procesie rozdysponowania pomocą materialnej jest jednym z najważniejszych praw samorządu studenckiego