Wydziałowa Komisja Stypendialna - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Wydziałowa Komisja Stypendialna

Czym się zajmuje?

Stypendia? A może akademik? Większa część studentów korzysta z pomocy materialnej w czasie studiów. Wydziałowa komisja stypendialna jest organem kolegialnym, która może, w imieniu dziekana, przyznawać różne formy pomocy materialnej studentom wydziału: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę losową, a także miejsce w domu studenckim. W jej składzie większość członków stanowią z mocy prawa studenci.

Do jej powołania przez dziekana niezbędna jest inicjatywa organu samorządu studenckiego. W przeciwnym razie decyzja o przyznaniu stypendium będzie należeć wyłącznie do dziekana i obsługi administracyjnej wydziału. Warto pamiętać, że współuczestniczenie w procesie rozdysponowania pomocą materialnej jest jednym z najważniejszych praw samorządu studenckiego.