Zarząd PSUEK 2018/19 - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Zarząd PSUEK 2018/19

W skład Zarządu Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2018/2019 wchodzili:

David Kukułka – Przewodniczący Parlamentu Studenckiego UEK
Magdalena Graca – Zastępca ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
Mariusz Rogowski – Członek Zarządu ds. Socjalno – Prawnych
Robert Prokop – Członek Zarządu ds. Finasów
Paulina Łatka – Członek Zarządu ds. Promocji