Rzecznik Praw Studenta - PSUEK

PSUEK Wyszukiwarka

Rzecznik Praw Studenta

Rzecznik Praw Studenta doradza w sprawach związanych z przestrzeganiem przez pracowników Uczelni praw studenta zawartych w Ustawie, statucie Uczelni, regulaminie studiów i innych aktach prawnych. Jeśli masz problem w załatwieniu jakiejś sprawy w dziekanacie, sądzisz, że zostałeś źle potraktowany przez wykładowcę, bądź chciałbyś się dowiedzieć, czy można jakoś pomóc w Twojej sprawie związanej z uczelnią, Rzecznik Praw Studenta odpowie na Twoje pytania.

Obowiązki:

  • doradzanie w sprawach związanych z przestrzeganiem praw studenta zawartych w Ustawie, statucie uczelni, regulaminie studiów i innych aktach prawnych,
  • interwencja w przypadku łamania praw studenta,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu praw i obowiązków studentów,
  • pomoc studentom w osobistych sprawach związanych ze studiowaniem i uczelnią.
  • delegowanie przedstawicieli spośród studentów Instytutu na egzaminy
    komisyjne.

 

 

Kontakt do Rzecznika Praw Studenta:

Anna Bernat
anna.bernat@psuek.pl

rps@psuek.pl